Προσωπικά δεδομένα: καλεσμένη η κα Λίλιαν Μήτρου

Καθώς η ζωή μας γίνεται όλο και πιο ψηφιακή, τα προσωπικά μας δεδομένα εκτίθενται όλο και περισσότερο. Tο 2018 η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων έβαλε τις βάσεις για την προστασία και την επεξεργασία τους.

Καλεσμένη η καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Αιγαίου και ειδικός σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, κα Λίλιαν Μήτρου.