Η συνεχής αύξηση της τιμής του πετρελαίου και η πρόσφατη σύνοδος των G7

Η ανοδική τάση στην τιμή του πετρελαίου. Εξετάζουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις αυξομειώσεις.
G7 Σύνοδος Κορυφής 2021 και τι συζητήθηκε