Η σημερινή κατάσταση που επικρατεί με τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων: κ. Στράτος Σκούφαλος 2ο Μέρος

Καλεσμένος ο κ. Στράτος Σκούφαλος, πρόεδρος της Stellar Freight, μιας αμερικανικής εταιρείας που ασχολείται με μεταφορές. 

 

Έλλειψη προϊόντων, καθυστερήσεις στις παραδόσεις και τιμές που έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

Η ακρίβεια που «καίει» τις τσέπες των καταναλωτών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το παγκόσμιο εμπόριο, που διεξάγεται μέσω θαλάσσης.